Kampanjmaterial

Här finns material för nedladdning, avsett för dig inom kommun eller företag som vill använda kampanjen i era egna kanaler, för att tillsammans med FTI öka återvinningen.

Support

Tveka inte att mejla dina kontaktuppgifter till kommunikation@ftiab.se om du behöver hjälp med publicering.

Hjälp oss att sprida kampanjen! läs mer ..

FTI arbetar för att insamlingssystemet av förpackningar och tidningar ska bli mer lättillgängligt och välskött samt att återvinningsmålen uppnås. Med mottot att alla är återvinnare verkar vi på FTI för att bygga alliansen mellan konsumenter och producenter enligt följande rollfördelning:

Konsumenterna sorterar ut förpackningar och tidningar och lämnar det till insamlingssystemet. Producenterna arbetar för att förpackningsmängderna minskar och att de går att materialåtervinna. Och landets kommuner bistår oss med information till landets hushåll om vikten av att källsortera.

Så – alla producenter av förpackningar och tidningar och alla 290 kommuner – hjälp oss att sprida kampanjen Låt gammalt bli nytt via era digitala kanaler (webbplats, sociala medier etc.).

För att ditt arbete ska bli så smidig som möjligt så vill vi inget hellre än att att vara en hjälpande hand. Behöver du hjälp kontakta vår support via mejl. Vi lovar att ge er den bästa service vi förmår.

Logotyp

Ladda ner eps

Svartorange logo mot vit och ljusare bakgrund

Ladda ner eps

Vitorange logo mot mörkare bakgrund

Ladda ner eps

Vit logo mot mörkare bakgrund

Kampanjmaterial